Müdürün Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

 

Sağlık ve sağlık hizmetleri ile ilgili konuların toplumsal, ekonomik ve siyasi boyutlarının bütün ülkelerde giderek önem kazanmaktadır. Pandemi ile mücadele ettiğimiz bu günlerde dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlığın önemine ilişkin farkındalığımız artmış ve sağlık sektöründe görev alan sağlık personellerinin önemi daha iyi anlaşılmıştır. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan, nitelikli sağlık personellerinin yetiştirilmesinde üniversitelerimize çok fazla görev düşmektedir.

 

Yüksekokulumuz, evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda çağdaş ve toplumun ihtiyaç duyduğu insan gücünü hazırlayabilmek, çağın gereksinimlerine uygun, yeterli bilgi ve beceriye sahip sağlık personellerinin yetiştirebilmek için kurulmuştur. Ayrıca, öğrencilerimizi, insani ve etik değerlere önem veren, vatanımıza, milletimize ve toplumumuza karşı sorumluluk bilinci taşıyan, duyarlı, paylaşımcı, araştırmacı, üretken, yeniliklere açık, rekabetçi, bilim ve meslek insanları olarak topluma kazandırmayı hedeflemekteyiz. Sağlık temalı bir üniversite olan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu seçmiş olmanızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum.

Başarılı bir eğitim dönemi geçirmenizi diliyorum.

 

Doç. Dr. S. Feyza ERDOĞMUŞ