Hakkımızda

Şuhut Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7141 sayılı Kanunun Ek madde 195. bendine göre Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. 09.05.2019 tarihli Yüksek öğretim Genel Kurul toplantısında, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, İlk ve Acil Yardım programına öğrenci alınması kabul edilmiştir. 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı ve İlk ve Acil Yardım Programlarına ilk kez öğrenci alınarak %100 doluluk oranıyla eğitim ve öğretime başlamıştır. Okulumuzun kurumsal hedefleri; üniversitemiz ilkelerini temel alarak bilimsel bilgi ve evrensel değerler ışığında, insan sağlığı ve etik değerlere önem veren, sağlık sektöründe ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet verebilecek, lider nitelikli sağlık personelleri yetiştirmektir. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezunları; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri” unvanı ile çalışırlar. Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurumlarının Biyokimya, Mikrobiyoloji, Histoloji, Hematoloji, Seroloji, Patoloji, Parazitoloji, Nörofizyoloji, Odiyometri Laboratuvarları ve Kan Merkezlerinde çalışabilmektedirler. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler. İlk ve Acil Yardım Programı mezunları; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “İlk ve Acil Yardım Teknikeri” unvanı ile çalışırlar. Hastanelerin acil servislerinde, Acil Yardım ve Hasta Nakil Ambulanslarında sağlık personeli ve sürücü olarak, 112 merkez ve istasyonlarında, ambulans hizmetlerinde çalışabilmektedir.  Sağlık Bakanlığının yayımladığı acil servisler, 112 merkezleri ve ambulans hizmetleri yönetmeliklerinde bu bölüm mezunlarının çalıştırılmasını koşul koyan tanımlar ve yasal maddeler mevcuttur.  Gerek kamu gerekse özel sağlık kuruluşlarının nitelikli personel ihtiyacı göz önünde tutulduğunda, mezun olacak öğrencilerimizin hemen hemen tamamı sağlık sektöründe görev alabileceklerdir.